Πριν ξεκινήσεις οποιοδήποτε πρόγραμμά γυμναστικής ή/και διατροφής, πρέπει να συμβουλευτείς τον γιατρό σου. Στην συνέχεια, για να αποφύγεις οποιοδήποτε τραυματισμό ή κίνδυνο για την υγεία σου, πάντα να ακολουθείς την κοινή λογική.

Στην περίπτωση που έχεις οποιαδήποτε πάθηση ή/και πρόβλημα στο μυοσκελετικό σου σύστημα, πάντα να ακολουθείς τις οδηγίες του γιατρού σου.

Όταν εκτελείς οποιαδήποτε άσκηση χωρίς επίβλεψη, την εκτελείς αποκλειστικά με δική σου ευθύνη. Το Bodycompass.gr δεν παίρνει την ευθύνη για τους πιθανούς τραυματισμούς που μπορεί να προκύψουν στην διάρκεια εκτέλεσης των προπονήσεων. Έχουμε φροντίσει να συμπεριλάβουμε στο πρόγραμμα μας τις πιο απλές από τεχνική άποψη ασκήσεις, ωστόσο κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός και δεν πρέπει να το ξεχνάμε.

 1. A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 2. Εισαγωγή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα με διακριτικό τίτλο «Bodycompass», η οποία ανήκει στην επιχείρηση Shulhina I. Yuliya με έδρα το Δήμο Γέρακα, ΑΦΜ: 154523121Δ.Ο.Υ: Παλλήνης, email: info@bodycompass.gr και αριθμό ΓΕΜΗ 151618601000 η οποία για τις ανάγκες της παρούσας χάριν συντομίας θα καλείται εφεξής ΕΤΑΙΡΙΑ.

Μέσω της ιστοσελίδας έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που πωλάει η ΕΤΑΙΡΙΑ και να προβείτε, εάν το επιθυμείτε σε εξ’ αποστάσεως αγορά των προϊόντων αυτών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της, όπως αυτά ειδικότερα παρουσιάζονται στην παρούσα . Οι παρόντες Γενικοί Όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου και αγοράς των προϊόντων/ υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΤΑΙΡΙΑΣ (εφεξής οι «Όροι Χρήσης και Συναλλαγών» ή οι «Όροι Χρήσης»), καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις περιήγησής σας στο Δικτυακό της τόπο και χρήσης αυτού και του ηλεκτρονικού της καταστήματος και διέπουν τη σύμβαση πώλησης που συνάπτεται για την αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό της κατάστημα. Ρητώς συμφωνείται ότι η διατήρηση εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΙΑΣ της ιστοσελίδας www.bodycompass.gr δεν αποτελεί πρόταση για κατάρτιση σύμβασης πώλησης με τον εκάστοτε ΧΡΗΣΤΗ. Σχετικά με την περιήγησή σας στην παρούσα ιστοσελίδα αλλά και την εξ’ αποστάσεως αγορά προϊόντων μέσω αυτής, αναγνωρίζετε ότι συντελούνται, σύμφωνα με ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις. όπως αυτοί προκύπτουν από τους παρόντες όρους χρήσης της ιστοσελίδας, τους όρους πώλησης, οι οποίοι προβλέπονται κατωτέρω στο οικείο κεφάλαιο αλλά και την κείμενη νομοθεσία.  Σε περίπτωση διαφωνίας σας με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης, οφείλετε να μην προβείτε σε καμία ενέργεια τόσο στο Δικτυακό τόπο της ΕΤΑΙΡΙΑΣ όσο και στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας σε αυτό. Οποιαδήποτε ωστόσο ενέργεια σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα, όπως ενδεικτικά η περιήγησή σας σε αυτό ή η αγορά προϊόντων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και Συναλλαγών.

Η χρήση του παρόντος Δικτυακού τόπου από εσάς και οποιαδήποτε συναλλαγή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, γίνεται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη.

Για τις ανάγκες της παρούσας θα καλείστε ο ΧΡΗΣΤΗΣ (μέλος ή μη της παρούσας σελίδας).

 

 1. Τρόπος χρήσης της ιστοσελίδας

α. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ της ιστοσελίδας καλείται πριν την περιήγηση του σε αυτήν να διαβάσει και να συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που διέπουν τη χρήση της, οι οποίοι είναι δεσμευτικοί για αυτόν και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, όπως έχουν διατυπωθεί από την ΕΤΑΙΡΙΑ. Ρητώς συμφωνείται ότι η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία υποστεί αυτή, ο ΧΡΗΣΤΗΣ ή οποιασδήποτε τρίτος λόγω μη προσήκουσας τήρησης των όρων χρήσης της ιστοσελίδας από το ΧΡΗΣΤΗ.

β. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ο οποίος θα προβεί σε αγορά προϊόντων/υπηρεσιών μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου, υπόσχεται και αποδέχεται ότι πληροί τις κατά Νόμο προϋποθέσεις για τη σύναψη της σύμβασης και ότι είναι ενήλικος.

γ. Η ΕΤΑΙΡΙΑ παρέχει τη δυνατότητα στον ΧΡΗΣΤΗ της παρούσας ιστοσελίδας να εγγραφεί, εάν το επιθυμεί ως μέλος της (ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ-ΜΕΛΟΣ) δηλώνοντας ορισμένα στοιχεία και ειδικότερα όνομα, επώνυμο, email, κωδικό πρόσβασης, ενώ ταυτόχρονα θα του ζητηθεί η επαλήθευση του κωδικού του. Με τη δημιουργία εκ μέρους του ΧΡΗΣΤΗ λογαριασμού εγγεγραμμένου χρήστη – μέλους ο τελευταίος έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί, να λαμβάνει ενημερωτικά e-mails σχετικά με τις τιμές των προϊόντων/υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, νέα προϊόντα, προσφορές κ.λπ.

 

 1. Υπερσύνδεσμοι – Σύνδεσμοι

Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους ή συνδέσμους προς διαδικτυακούς τόπους, που δεν ανήκουν στην ΕΤΑΙΡΙΑ. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ρητώς δηλώνει ότι δεν φέρει καμία ευθύνη και για το περιεχόμενο των ως άνω διαδικτυακών τόπων, οι οποίοι διέπονται από τους δικούς τους όρους χρήσης τους οποίους ο ΧΡΗΣΤΗΣ οφείλει να αναγνώσει προσεκτικά, πριν περιηγηθεί σε οποιονδήποτε από αυτούς.

 

 1. Τροποποιήσεις

Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει μονομερώς τους παρόντες Όρους Χρήσης, εντός των πλαισίων της νομιμότητος και ο ΧΡΗΣΤΗΣ αναγνωρίζει το δικαίωμα αυτό στην ΕΤΑΙΡΙΑ.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα περαιτέρω να τροποποιήσει ή/και καταργήσει το σύνολο ή τμήμα όλων των περιεχομένων της ιστοσελίδας (ενδεικτικά κειμένων, εικόνων, περιγραφών προϊόντων κ.λπ.) χωρίς προειδοποίηση, όπως και να περιορίσει την πρόσβαση σε μέρη ή στο σύνολο της παρούσας ιστοσελίδας. Η χρήση του ιστότοπου μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση, λογίζεται ως αποδοχή των Όρων Χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.

 

 1. Αποποίηση ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν είναι υπεύθυνη έναντι του ΧΡΗΣΤΗ αν για οποιοδήποτε λόγο η ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη σε δεδομένη χρονική στιγμή ή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Η ΕΤΑΙΡΙΑ επισημαίνει, ότι ενδέχεται η ιστοσελίδα να εμφανίσει τεχνικά σφάλματα με άμεσο αποτέλεσμα στον τρόπο παρουσίασης των περιεχομένων σε αυτή θεμάτων (ενδεικτικά των φωτογραφιών, τιμών, κείμενων κ.λπ.) για λόγους που δεν έχει ευθύνη και δεσμεύεται ότι θα καταβάλει προσπάθεια για την ταχύτερη αποκατάσταση αυτών.

 

 1. Κατοχή δικαιωμάτων

Όλο το περιεχόμενο, τα λογότυπα και τα λογισμικά της ιστοσελίδας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ή τρίτων προσώπων συμβατικά συνδεόμενων με την ΕΤΑΙΡΙΑ. Το περιεχόμενο της σελίδας διατίθεται στο ΧΡΗΣΤΗ μόνο για προσωπική χρήση και σε καμία περίπτωση για δημόσια ή εμπορική. Ρητώς η ΕΤΑΙΡΙΑ δηλώνει ότι ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί  να  αποθηκεύσει, να εκτυπώσει και να εμφανίσει το περιεχόμενο που παρέχεται από την παρούσα ιστοσελίδα αποκλειστικά και μόνο για προσωπική του χρήση. Δεν επιτρέπεται ο ΧΡΗΣΤΗΣ να δημοσιεύσει, να χειριστεί, να διανείμει ή με άλλο τρόπο να αναπαράγει, σε οποιαδήποτε μορφή οτιδήποτε εμφανίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα. Επιπλέον, δεν μπορεί να τροποποιεί ή να δημιουργεί παράγωγα έργα που βασίζονται σε οποιοδήποτε λογισμικό ή τα συνοδευτικά έγγραφα, που παρέχονται από την  ιστοσελίδα www.bodycompass.gr

 

 1. Αποθήκευση – Εκτύπωση όρων

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ για την ασφάλεια των συναλλαγών του έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει ή/και να εκτυπώσει το σύνολο των όρων χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας.

 

 1. Δυνατότητα επικοινωνίας

Για οποιαδήποτε απορία ή παράπονο από την εφαρμογή του συνόλου των περιεχομένων στην παρούσα ιστοσελίδα όρων χρήσης, ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να επικοινωνεί με email στο info@bodycompass.gr ή με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο 211-7707055.

 

 1. Τήρηση απορρήτου

α. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ρητώς εγγυάται ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας όλων των δεδομένων του ΧΡΗΣΤΗ, συμμορφούμενη προς την Ευρωπαϊκή Οδηγία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η ΕΤΑΙΡΙΑ για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος χρησιμοποιεί και διαρκώς αναβαθμίζει τα υποσυστήματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη και προσήκουσα λειτουργία του συστήματος. Ενδεικτικώς αναφέρονται τα κάτωθι: σύστημα αντιγράφων ασφαλείας, προστασίας, προστασίας κατά των ιών, προστασίας κατά των κακόβουλων ενεργειών κ.τ.λ.

β. Η ΕΤΑΙΡΙΑ επιπλέον τηρεί όλους τους κανόνες ασφαλείας για την ασφαλή πρόσβαση από τον εκάστοτε ΧΡΗΣΤΗ στο λογαριασμό εγγεγραμμένου – χρήστη μέλους, που ενδεχομένως έχει δημιουργήσει, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα υπό στοιχ. 2γ.

Ωστόσο, με τη δημιουργία του λογαριασμού ο ΧΡΗΣΤΗΣ υπόσχεται ότι θα τηρήσει και από την πλευρά του όλα τα προσήκοντα μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να παραμείνουν απόρρητα τα στοιχεία του λογαριασμού του. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δηλώνει ότι δεν ευθύνεται για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης ή ζημίας προκύψει από την μη τήρηση των προσηκόντων κανόνων ασφαλείας εκ μέρους του ΧΡΗΣΤΗ και για το λόγο αυτό ο εκάστοτε ΧΡΗΣΤΗΣ οφείλει, μετά στην ολοκλήρωση της όποιας επικοινωνίας μέσω του λογαριασμού του, να προβαίνει σε ασφαλή έξοδο από το λογαριασμό (αποσύνδεση) και να διαφυλάττει τη μη δημοσιοποίηση των προσωπικών στοιχειών του λογαριασμού του σε οποιοδήποτε τρίτο. Σε περίπτωση απώλειας ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο γνωστοποίησης του μυστικού κωδικού πρόσβασης σε τρίτο πρόσωπο, ο ΧΡΗΣΤΗΣ οφείλει άμεσα να ενημερώσει σχετικά την ΕΤΑΙΡΙΑ στο email: info@bodycompass.gr.

 

 1. B. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
 2. I. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα Δικτυακό τόπο είναι πλήρεις, αληθείς, έγκυρες και επικαιροποιημένες, είτε αυτές αφορούν στην ταυτότητά της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, είτε στα παρεχόμενα προϊόντα/υπηρεσίες από το ηλεκτρονικό της κατάστημα. Οι ανωτέρω εγγυήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας του παρόντος δικτυακού τόπου ή και λόγω ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει λάβει όλα τα απαραίτητα, τεχνικά και άλλα, μέσα προκειμένου να ενημερώνεται άμεσα η διαθέσιμη ποσότητα και μεγέθη των προϊόντων μας, ωστόσο διατηρεί ρητώς επιφύλαξη αναφορικά με τη εγκυρότητα των διαθέσιμων στο ηλεκτρονικό κατάστημα ποσοτήτων και μεγεθών των προϊόντων, καθόσον ενδέχεται η ενημέρωση τους να πραγματοποιείται μέσα σε 3 ώρες από την στιγμή της τροποποίησης τους.

ΙΙ. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

 Η Εγγραφή

Η εγγραφή σας ως μέλος είναι υποχρεωτική προκειμένου να αγοράσετε και να παρακολουθήσετε τις προπονήσεις της πλατφόρμας μας. Η διαδικασία εγγραφής είναι γρήγορη και απλή: Αφού επιλέξετε κάποιο απ’τα προγράμματα μας, το σύστημα θα σας καθοδηγήσει αυτόματα να εγγραφείτε ως νέο μέλος. Με την εισαγωγή των ζητηθέντων προσωπικών σας στοιχείων [ενδεικτικά email, όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικό κώδικα, πόλη, νομο ]  την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και Συναλλαγών, γίνεστε Μέλος της ιστοσελίδας μας και σας ενεργοποιούμε τον προσωπικό σας Λογαριασμό Μέλους. Η εγγραφή και η συμμετοχή ως μέλος είναι δωρεάν, είναι προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Φέρετε εσείς την ευθύνη για τα στοιχεία που μας χορηγείτε και η ΕΤΑΙΡΙΑ βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις σας αναφορικά με τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία και χορηγείτε οικειοθελώς. Τα προσωπικά σας στοιχεία που μας χορηγείτε κατά την εγγραφή σας ως Μέλος, η ΕΤΑΙΡΙΑ μας τα επεξεργάζεται αποκλειστικά για το σκοπό (α) της δημιουργίας Λογαριασμού σας στην ιστοσελίδα μας μέσω της οποίας μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της παραγγελίας σας, το ιστορικό των συναλλαγών σας κτλ., (β) της επικοινωνίας μας μαζί σας αναφορικά με τις μεταξύ μας συναλλαγές (πχ. για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, για την ολοκλήρωση, αποστολή και παράδοση της παραγγελία σας, για την εξόφληση και την ασφαλή οικονομική μας συναλλαγή)  και (γ) για την αποστολή σε εσάς στα στοιχεία που μας χορηγήσατε ενημερωτικού, διαφημιστικού και προωθητικού υλικού αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΙΑΣ μας, συμπεριλαμβανομένων και των συνεργασιών της με τρίτους, εφόσον έχει επιλεγεί από εσάς η εν λόγω εντολή. Αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ισχύουν οι όροι και διατάξεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ιστοσελίδας.

 1. Ο Λογαριασμός σας

Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή σας ως Μέλος πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα. Με την εγγραφή σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεσή για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων σας βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης και Συναλλαγών και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Bodycompass τους οποίους Όρους και Πολιτικές δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα. Έχετε τη δυνατότητα να άρετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που μας έχετε χορηγήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω, προβαίνοντας σε διαγραφή μέλους με την αποστολή σχετικού email στην διεύθυνση info@bodycompass.gr. Έχετε τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας, ή μπορείτε επίσης οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσετε την άμεση διαγραφή ή διόρθωση των στοιχείων σας, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση τους από το bodycompass, τη δέσμευση ή μη διαβίβασή τους, ακολουθώντας την ίδια ως άνω διαδικασία αποστολής email σε εμάς. Σε κάθε περίπτωση πάντως τα στοιχεία σας διατηρούνται από την ΕΤΑΙΡΙΑ μας μόνο για όσο χρόνο είστε εγγεγραμμένο Μέλος του Bodycompass. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και τυγχάνουν διαχείρισης αποκλειστικά από την ΕΤΑΙΡΙΑ.

Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας της ιστοσελίδας, είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των ως άνω υπηρεσιών και η εγγραφή σας δηλώνει την πλήρη συγκατάθεσή σας.

 

Γ. ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ/ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Γ1. ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

 1. Δυνατότητα αγοράς μέσω διαδικτύου

Μέσω της ιστοσελίδας μας με απλά και κατανοητά βήματα ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να παραγγείλει και να ολοκληρώσει τη διαδικασία της εξ αποστάσεως διαδικτυακής πώλησης των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Για να προβεί σε αγορά ο ΧΡΗΣΤΗΣ θα πρέπει να επιλέξει με βάση τον αναλυτικά και σαφώς υποδεικνυόμενο τρόπο, ο οποίος περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα μας, τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες τις οποίες επιθυμεί να αγοράσει. Για την πραγματοποίηση της αγοράς, ο ΧΡΗΣΤΗΣ πρέπει είτε να δημιουργήσει λογαριασμό, είτε να είναι ΗΔΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ/ΜΕΛΟΣ.

 

 1. Ενημέρωση ΧΡΗΣΤΗ

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ πριν την πραγματοποίηση της παραγγελίας του είναι χρήσιμο να ενημερωθεί λεπτομερειακά για τα βασικά στοιχεία και όρους της σύμβασης πώλησης των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών, οι οποίες κάθε φορά προσφέρονται προς ενημέρωσή του στο οικείο στάδιο-πεδίο πριν την πραγματοποίηση της αγοράς.

 

 1. Νομικό πλαίσιο αγοράς μέσω διαδικτύου

Οι περιλαμβανόμενοι στο παρόν κεφάλαιο «ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ» διέπουν παράλληλα και ταυτόχρονα με το σύνολο των όρων χρήσης της ιστοσελίδας και την κείμενη νομοθεσία τις αγορές προϊόντων ή/και των υπηρεσιών μέσω διαδικτύου του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

O ΧΡΗΣΤΗΣ αναγνωρίζει ότι, πριν την αγορά, ανέγνωσε το σύνολο των ανωτέρω όρων και αποδέχεται το περιεχόμενο τους.

 1. Διαδικασία παραγγελίας

α. Για την πραγματοποίηση της αγοράς προϊόντων ή/και των υπηρεσιών, πρέπει να ακολουθήσετε τα κάτωθι βήματα:

 1. Επιλέγετε το πρόγραμμα που επιθυμείτε.
 2. Ολοκληρώνετε την παραγγελία, μπορείτε είτε δημιουργώντας ηλεκτρονικό λογαριασμό είτε μπαινοντας σε υπάρχοντα λογαριασμό.
 3. Επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής: Πιστωτική/Χρεωστική κάρτα ή Τραπεζική Κατάθεση σε λογαριασμό μας.
 4. Αναγνώστε προσεκτικά την επιβεβαίωση παραγγελίας.
 5. Κάντε επιλογή (κλικ) του εικονιδίου περί αποδοχής των όρων και των προϋποθέσεων, τους οποίους πρέπει να διαβάσετε και να αποδεχθείτε πριν την επιλογή του εικονιδίου «πληρωμή».

β. Είναι αυτονόητο ότι, πριν ολοκληρώσει την παραγγελία του, ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να ακυρώσει ή να διαφοροποιήσει στοιχεία της παραγγελίας του (ποσότητα ή είδος προϊόντος/υπηρεσίας). Σε κάθε περίπτωση, η ΕΤΑΙΡΙΑ επισημαίνει στο ΧΡΗΣΤΗ να προβαίνει πριν την επιλογή του εικονιδίου «πληρωμή» σε λεπτομερή έλεγχο των στοιχείων της παραγγελίας.

γ. Όταν ο ΧΡΗΣΤΗΣ τελικά προβεί σε μια παραγγελία, θα λάβει άμεσα την επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με την οποία θα επιβεβαιώνεται η παραλαβή της παραγγελίας από την ΕΤΑΙΡΙΑ. Σημειώνεται ότι η παραλαβή εκ μέρους του ΧΡΗΣΤΗ δεν σημαίνει ότι η παραγγελία έγινε αποδεκτή από την πλευρά της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και ότι έχει συναφθεί η σύμβαση της πώλησης του παραγγελθέντος προϊόντος.

δ. Στην συνέχεια, θα σταλεί στον ΧΡΗΣΤΗ επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι έχει ληφθεί το αίτημα για την αγορά τoυ προϊόντος/υπηρεσίας. Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, με την αποστολή του δεύτερου e- mail εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΙΑΣ θεωρείται ότι έχει συναφθεί η σύμβαση της πώλησης για την υπηρεσία.

 

 1. Ορθή δήλωση στοιχείων ΧΡΗΣΤΗ

Όλα τα στοιχεία, τα οποία δηλώνει ο ΧΡΗΣΤΗΣ κατά την παραγγελία του πρέπει είναι αληθή και ακριβή. Προς αποφυγή εκ παραδρομής λαθών θεωρείται σκόπιμο ο ΧΡΗΣΤΗΣ να προβεί σε έλεγχο όλων των στοιχείων της παραγγελίας του πριν την ολοκλήρωσή της.

 

 1. Τιμές – διαθεσιμότητα.

Το κόστος των προϊόντων μπορεί να μεταβάλλεται. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δηλώνει ότι όλες οι τιμές που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα υπόκεινται ακολούθως σε αυτές τις αλλαγές, για τις οποίες ο ΧΡΗΣΤΗΣ θα ενημερώνεται προσηκόντως. Περαιτέρω, τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΙΑΣ διατίθενται με την επιφύλαξη διαθεσιμότητας αποθεμάτων, για την οποία ο ΧΡΗΣΤΗΣ θα ενημερωθεί προσηκόντως.

 

 1. Τρόποι πληρωμής

Α. Πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να πληρώσει με πιστωτικές κάρτες Visa, Mastercard ή Maestro. Η πληρωμή on-line μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας πραγματοποιείται μέσω του συστήματος ασφαλείας της τράπεζας Eurobank, που εξασφαλίζει την κωδικοποίηση (encrypting) των τραπεζικών σας στοιχείων κατά την μετάδοσή τους στο δίκτυο.

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν τροποποιηθεί κατά την μεταφορά.

β. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Καταθέτετε το χρηματικό ποσό στον παρακάτω διαθέσιμο λογαριασμό της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Απαραίτητο είναι στο καταθετήριο της τράπεζας να αναγράψετε ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμό σας.

Eurobank

Αριθμός Λογαριασμού: 0026.0400.16.0200326828

IBAN Λογαριασμού: GR2202604000000160200326828

Δικαιούχος: Shulhina I.Yuliya

 

Πειραιώς

Αριθμός Λογαριασμού: 5072096267109

IBAN Λογαριασμού: GR8101720720005072096267109

Δικαιούχος: Shulhina I.Yuliya

Εθνική Τράπεζα

Αριθμός Λογαριασμού: 5100441301

IBAN Λογαριασμού: GR7801100510000005100441301

Δικαιούχος: Shulhina I.Yuliya

 

Alpha Bank

Αριθμός Λογαριασμού: 184 00 2002 016075

IBAN Λογαριασμού: GR5101401840184002002016075

Δικαιούχος: Shulhina I.Yuliya

Αφού κάνετε την κατάθεση θα χρειαστεί να στείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης με email στη διεύθυνση: info@bodycompass.gr

 1. Αρχείο παραγγελιών

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ενημερώνει ότι τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο των εκάστοτε παραγγελιών, στο οποίο ο ΧΡΗΣΤΗΣ δύναται να έχει πρόσβαση.

 

9.Αποθήκευση- Εκτύπωση όρων πώλησης

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ για την ασφάλεια των συναλλαγών του έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει ή/και να εκτυπώσει το σύνολο των όρων πώλησης.

 

Γ2. ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

 1. Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ που θα προβεί σε εξ αποστάσεως αγορά προϊόντων ή/και των υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος έχει, τηρουμένης της σχετικής νομοθεσίας δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά και να επιστρέψει το προϊόν ή τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που αγόρασε, σύμφωνα με την περιγραφόμενη στο παρόν κεφάλαιο (I) διαδικασία, με την εξαίρεση των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών που προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία (πχ. συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή, την προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων, την προμήθεια αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα κτλ.). Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη δήλωση υπαναχώρησης

 1. Προθεσμία άσκησης δικαιώματος υπαναχώρησης

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά στην οποία προέβη χωρίς να αναφέρει τους λόγους του εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ήμερα της ψηφιακής πρόσβασης στο προϊόν.

 1. Τρόπος άσκησης δικαιώματος

Στην ως άνω υπαναχώρηση ο ΧΡΗΣΤΗΣ δύναται να προβεί εφόσον ενημερώσει εντός της ανωτέρω προθεσμίας την ΕΤΑΙΡΙΑ, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα δήλωση υπαναχώρησης από την αγορά υπό τον τίτλο «Δήλωση υπαναχώρησης» (το οποίο μπορεί να αποθηκεύσει ή εκτυπώσει κάνοντας κλικ εδώ).

 1. Υποχρεώσεις ΧΡΗΣΤΗ

Στην περίπτωση επιστροφής χρημάτων με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του ΧΡΗΣΤΗ, ο ΧΡΗΣΤΗΣ υποχρεούται να σημειώσει στη δήλωση υπαναχώρησης τον αριθμό του τραπεζικού του λογαριασμού, στον οποίο η ΕΤΑΙΡΙΑ θα επιστρέψει τα χρήματα.

 1. Υποχρεώσεις ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ θα επιστρέψει κάθε δαπάνη που έλαβε από τον ΧΡΗΣΤΗ, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του ΧΡΗΣΤΗ να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Η επιστροφή των χρημάτων από την πλευρά της ΕΤΑΙΡΙΑΣ θα γίνει με την χρήση των ιδίων μέσων πληρωμής, που ο ΧΡΗΣΤΗΣ χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή.

 

 

Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση των παρόντων όρων γίνεται μόνο εγγράφως και έτσι μόνο αποδεικνύεται.

Οι παρόντες όροι χρήσης ισχύουν εντός των πλαισίων που ορίζουν οι σχετικές κατά νόμο διατάξεις. Οποιοσδήποτε όρος καταστεί αντίθετος με την ισχύουσα νομοθεσία παύει αυτοδικαίως να ισχύει.

Ρητώς συμφωνείται ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή του συνόλου των παρόντων όρων χρήσης αλλά και ειδικότερα των όρων πώλησης, εφόσον δεν επιλυθεί φιλικά, διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλεως των Αθηνών.